2020. november 8., vasárnap

Térképi forrás állományok és megjelenítésük

 KML   

 A KML (Keyhole Markup Language) egy olyan fájlformátum, amelyet a földrajzi adatok és kapcsolódó tartalmak tárolására, továbbítására szolgál. Ennek becsomagolt(zip-elt) formátuma a KMZ.

Feldolgozó Openlayers script:

var source = new ol.source.Vector({wrapX: false,
    url: 'https://mierdekel.hu/terkep/map.kml',
    format: new ol.format.KML(),
});
var vector = new ol.layer.Vector({
  source: source,
});


https://mierdekel.hu/ol/index_kml.html
WKT

A Well-Known-Text, rövidítve WKT a geoinformatikában objektumok vektoros geometriájának leírására szolgáló szöveges jelölőnyelv, melyet az Open Geospatial Consortium (OGC) dolgozott ki 


https://mierdekel.hu/ol/index_wkt.html
JSON

A JSON (JavaScript Object Notation) egy kis méretű, szöveg alapú szabvány adat formátum, ember által is jól olvasható adatcserére. JavaScript nyelven létrehozott objektumokról van szó. Arra használjuk, hogy a JavaScript objektumokat stringgé alakítjuk, és ilyen formában történik az adattovábbítás.GeoJSON

Olyan JSON formátum, amely speciális jelölök használatával a térképi objektumok leírására szolgál.

Feldolgozó Openlayers script:

var source = new ol.source.Vector({wrapX: false,
    url: 'https://mierdekel.hu/terkep/map.geojson',
    format: new ol.format.GeoJSON(),
});
var vector = new ol.layer.Vector({
  source: source,
});


https://mierdekel.hu/ol/index_geojson.html

https://mierdekel.hu/leaflet/index_geojson.html
TopoJSON

Olyan JSON formátum, amely speciális jelölök használatával a térképi objektumok leírására szolgál.

Feldolgozó Openlayers script:

var source = new ol.source.Vector({wrapX: false,

    url: 'https://mierdekel.hu/terkep/map.topojson',
    format: new ol.format.TopoJSON(),
});
var vector = new ol.layer.Vector({
  source: source,
});


https://mierdekel.hu/ol/index_topojson.html

CSV

Vesszővel szeparált file formátum az adatok átadására


Beágyazott térkép használat (iframe, embed)

 Iframe (beágyazott keret)

Eddig a WEB lap teljes egészében térképpel foglalkozott. Most nézzük meg azt, hogy hogyan kell meglévő web lap egy területére térképet beilleszteni a különböző szolgáltatók segítségével.A beágyazott keret lényegében egy adott méretű elkülönülten kezelt terület, amelyben egy külső weblapot tudunk megjeleníteni. Az iframe méretét az HTML befogadó lapban kell meghatározni.

Az iframe tag paraméterei:


globális attribútumok :Olyan paraméterek (attribútumok), amelyeket minden tag esetén használhatunk: accesskey, class ,  contenteditable ,  contextmenu ,  dir ,  draggable ,  dropzone ,  hidden ,  id ,  lang ,  spellcheck ,  style ,  tabindex ,  title ,  translate.
src: a megjelenítendő állomány webcíme.
width: a beágyazott keret vízszintes mérete.
height: a beágyazott keret függőleges mérete.
srcdoc: a keretben megjelenő tartalom közvetlen megadása HTML kódokkal.
name: nevet adhatunk a beágyazott keretnek, hogy hivatkozhassunk rá.
sandbox: az iframe-be betöltött dokumentumra vonatkozó megszorításokat ill. engedélyeket lehet megadni benne. 
seamless: új logikai típusú attribútum, melynek beállításával elérhetjük, hogy a keret tartalma úgy jelenjen meg, mintha a szülő dokumentum közvetlen része lenne. 
allowfullscreen: logikai attribútum, mellyel megadhatjuk, hogy a beágyazott oldal megjelenhet-e teljes képernyőn.

pl.:
<iframe src="https://mierdekel.hu/bing/index.html" width="400" height="400" seamless>
</iframe>

<IFRAME SRC="https://mierdekel.hu/bing/index.html" STYLE="width:500px; height:400px; overflow:auto; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#000000"></IFRAME>
EMBED (tartalom beágyazás)

Az embed külső tartalom beágyazására szolgáló tag. Ez általában más (interaktív) alkalmazás (tipikusan nem HTML-állomány). HTML5 szabvány a beágyazásra javsolt használat.


Az embed tag paraméterei

globális attribútumok:Olyan paraméterek (attribútumok), amelyeket minden tag esetén használhatunk: accesskey, class ,  contenteditable ,  contextmenu ,  dir ,  draggable ,  dropzone ,  hidden ,  id ,  lang ,  spellcheck ,  style ,  tabindex ,  title ,  translate.

src: a beágyazandó tartalom webcíme.

type: a beágyazandó tartalom mime-típusa.

width: a beágyazandó tartalom szélessége.

height: a beágyazandó tartalom magassága

pl..

<embed src="http://www.w3.org/html/logo/downloads/HTML5_Badge.svg" width="300" type="image/svg+xml">

<EMBED SRC="https://mierdekel.hu/bing/index.html" STYLE="width:500px; height:400px; overflow:auto; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#000000">Objektum beágyazás használattal is működik

<OBJECT DATA="https://mierdekel.hu/bing/index.html" STYLE="width:500px; height:400px; overflow:auto; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#000000"></OBJECT>
OSM minta:

<iframe height="400" width="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"  src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=19.2972546935081484%2C47.59850757245689%2C18.97988545894623%2C49.60164362863992&amp;layer=mapnik&amp;marker=49.600075625759565%2C10.976216197013855" style="border: 1px solid black"></iframe>MapQuest minta:

<iframe height="400" width="300" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" src="https://www.mapquest.com/embed?center=47.42564118508169,19.210925102233887&zoom=16&maptype=map"></iframe>MapTiler minta:

<iframe width="500" height="300" 
src="https://api.maptiler.com/maps/streets/?key=ptRri5SRXyugsx5Bdomf#14.0/40.70850/-74.00603">
</iframe>
MapBox minta:


<iframe width='500' height='300' frameBorder='0' 
src='http://a.tiles.mapbox.com/v3/vince78718.map-6z5j80z7.html#8/47.35710549396971/19.295889684'>
</iframe>
ESRI minta:


<iframe width="500" height="400" frameborder="0" 
scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"
src="http://arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=1fa6b89a300c4e9ebf84613dd5c44b9f">
</iframe>GMAP minta:


      <iframe width="600" height="500" id="gmap_canvas" 
    src="https://maps.google.com/maps?q=budapest%2C%20k%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely%20utca%20&t=&z=13&ie=UTF8&iwloc=&output=embed" 
frameborder="0" 
scrolling="no" 
marginheight="0" 
marginwidth="0">
  </iframe>
Bing MAP minta:


     <iframe width="500" height="400" frameborder="0" src="https://www.bing.com/maps/embed?h=400&w=500&cp=47.4309~19.203799999999987&lvl=11&typ=d&sty=r&src=SHELL&FORM=MBEDV8" scrolling="no">
     </iframe>2020. november 5., csütörtök

OpenLayer API használata

 OpenLayer api használata:


A szabály itt is azonos a header részben be kell tölteni az js és css könyvtárakat. A web lap betöltési eseményéhez kötve indítani kell a térkép réteg aktiválását. Induló pozíciót és a nagyítás mértékét  meg kell adni.  A képernyő pont pozicióját attributumait és esemény kezelőjét be kell állítani. 


És már működik is.

Map / Térkép  |-> ol.Map

A térkép az OpenLayers egy alapkomponense. Egy térkép megjelenítéséhez egy view, egy vagy több réteg és egy cél konténer szükséges.


View /  nézet | -> ol.View

A view határozza meg, hogyan jelenítjük meg a térképet. Arra használjuk, hogy beállítsuk a felbontást, a középpont helyét, stb. Layers / rétegek |-> ol.layer

Rétegek egymás alá/fölé helyezve adhatók a térképhez. A réteg vagy raszter réteg (képek |  ol.layer.Tile ) vagy vektor réteg (pontok/vonalak/felületek | ol.layer.Vector ) lehet.


Source / forrás  |->  ol.source

Minden rétegnek van egy forrása, mely tudja hogyan kell a réteg tartalmát betölteni (pl.: ol.source.OSM)
A V
ektor rétegek esetén a forrás a *format osztályt használva olvassa be az adatokat (például GeoJSON vagy KML) és mint a térképi elemek (features) halmazát szolgáltatja a réteget.Features / térképelemek |-> ol.Feature(point)

A térképi elemek a világban megjelenő dolgokat reprezentálnak és különböző geometria*ként (mint pont, vonal vagy felület) jeleníthetjük meg őket, egy adott *stílus használatával, mely a kinézetüket határozza meg (vonalvastagság, kitöltési szín, stb.).

pl:

//--- pont objektumlétrehozása
var point = new ol.geom.Point(
    ol.proj.transform([3,50], 'EPSG:4326', 'EPSG:3857') //--- beállítás
);

);
//--- Features objektum létrehozása
var pointFeature = new ol.Feature(point);

//--- source objektum létrehozása
var vectorSource = new ol.source.Vector({
    projection: 'EPSG:4326'
});

//--- Vektor forrás tulajdonság összerendelés
vectorSource.addFeatures([pointFeature]);

//--- Vector layer objektum létrehozása
var vectorLayer = new ol.layer.Vector({
  source: vectorSource
});

// vektor réteg térkép objektumhoz hozzáadása
map.addLayer(vectorLayer);Egy OpenLayers térképet egy HTML DOM elemhez kapcsolnunk, ezért létrehoztunk egy <div> elemet, a map azonosítóval (id) |-> <div id="map" class="map" tabindex="0">.


A térképeket az olMap osztály reprezentálja. A DOM elemet, melyben a térképet megjelentjük a target tulajdonság beállításával adjuk meg |-> target: 'map',


A vektor rétegeket az ol.layer.Vector osztály reprezentálja és a vektor formátum olvasására alkalmas forrást kell használnia mint például ol.source.GeoJSON, ol.source.KML vagy ol.source.TopoJSON.


pl:

var vectorLayer = new ol.layer.Vector({  --- vektor objektum létrehozása 
  source: new ol.source.GeoJSON({    --- source objektum létrehozása és beállítása
    url: 'kl_minta.json'
  })
});

map.addLayer(vectorLayer);  //--- Térképhez a vektor réteg hozzá kapcsolásaA vektor réteg térképi elemeinek stílusát is beállíthatjuk. |-> ol.style.Style

A stílust a megjelenített rajzi objektum tulajdonságai határozza meg, úgy mint : kitöltés, a vonalvastagság, szöveg és kép, ezek mind opcionálisak. 

A stílust alkalmazhatjuk akár  a teljes rétegre, így ez meghatározza az összes tartalmazott térképi elem stílusát, vagy egyes térképi elemekre.pl:

var limitsLayer = new ol.layer.Vector({
  source: new ol.source.Vector({
    url: 'kl_minta.json',
    format: new ol.format.TopoJSON(),
    projection: 'EPSG:3857'
  }),
  style: new ol.style.Style({
    fill: new ol.style.Fill({
      color: 'rgba(135, 75, 42, 0.3)'
    })
  })
});
Komplex minta:

<!DOCTYPE html>
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Openlayer Map</title>
<!--
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.4.3/build/ol.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/openlayers/openlayers.github.io@master/en/v6.4.3/css/ol.css">
-->
<script src="./ol.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="./ol.css" />
    <style>
  body { margin:0; padding:0; }
      #map { position:absolute; top:0; bottom:0; width:100%; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="map" class="map" tabindex="0"></div>
<script>
//var budapest = ol.proj.transform([47.245943, 19.438089], 'EPSG:4326', 'EPSG:3857');
var budapest = new ol.geom.Point([19.438089, 47.245943]).transform('EPSG:4326', 'EPSG:3857').getCoordinates()
var map = new ol.Map({
   layers: [
      new ol.layer.Tile({
        source: new ol.source.OSM()
      })
    ],
    target: 'map',
    view: new ol.View({
       center: budapest,
       zoom: 13
    })
});

</script>
</body>
</html>

Link:

https://mierdekel.hu/ol/
ESRI API használata

 ESRI térkép api használata:

A szabály itt is azonos a header részben be kell tölteni az js és css könyvtárakat. A web lap betöltési eseményéhez kötve indítani kell a térkép réteg aktiválását. Induló pozíciót és a nagyítás mértékét  meg kell adni.  A képernyő pont pozicióját attributumait és esemény kezelőjét be kell állítani. És már működik is.Minta:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1,user-scalable=no">
  <title>ESRI minta</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://js.arcgis.com/3.14/esri/css/esri.css">
  <style>
    html, body, #map {
      padding:0;
      margin:0;
      height:100%;
    }
    #BasemapToggle {
      position: absolute;
      top: 20px;
      right: 20px;
      z-index: 50;
    }
  </style>
  <script src="http://js.arcgis.com/3.14/"></script>
  <script>
var map;
    require([
      "esri/map", 
      "esri/dijit/BasemapToggle",
      "dojo/domReady!"
    ], function(
      Map, BasemapToggle
    )  {

      map = new Map("map", {
        center: [47.4274747,19.2058965],
        zoom: 15,
        basemap: "topo"
      });
            
      var toggle = new BasemapToggle({
        map: map,
        basemap: "satellite"
      }, "BasemapToggle");
      toggle.startup();

    });
  </script>
</head>
<body>
  <div id="map" class="map">
    <div id="BasemapToggle"></div>
  </div>
</body>
</html>


Linkek:

https://mierdekel.hu/esri/

https://mierdekel.hu/esri/layers.html

MapQuest API használata

MapQuest térkép api használata:

A szabály itt is azonos a header részben be kell tölteni az js és css könyvtárakat. A web lap betöltési eseményéhez kötve indítani kell a térkép réteg aktiválását. Induló pozíciót és a nagyítás mértékét  meg kell adni.  A képernyő pont pozicióját attributumait és esemény kezelőjét be kell állítani. És már működik is.

Megjegyzés ként itt az api meghívás key (kulcs) értékébe saját kulcsot is meg kell adni. 

Ezt fejlesztői adminisztráció után lehet kérni.Minta:

<html>
  <head>
<script src="https://open.mapquestapi.com/sdk/js/v7.2.s/mqa.toolkit.js?key=xxx"></script>
     <script type="text/javascript">
      MQA.EventUtil.observe(window, 'load', function() {
        var options={
          elt:document.getElementById('map'),        
          zoom:10,                                   /*initial zoom level of map*/
          latLng:{lat:47.245943, lng:19.438089},     /*center of map in latitude/longitude*/
          mtype:'map'                                /*map type (map)*/
        };
        /*Construct an instance of MQA.TileMap with the options object*/
        window.map = new MQA.TileMap(options);
        MQA.withModule('largezoom', function() {
          map.addControl(
            new MQA.LargeZoom(),
// Placement of the controls
            new MQA.MapCornerPlacement(MQA.MapCorner.TOP_LEFT, new MQA.Size(25,25))
          );   
        });

var basic=new MQA.Poi( {lat:47.243943, lng:19.43889} );
        map.addShape(basic);

MQA.withModule('shapes', function() {
      var line = new MQA.LineOverlay();
          line.setShapePoints([47.233041, 19.4318492, 47.247136, 19.474787]);
          map.addShape(line);
        });
      });
    </script>
  <title>MapQuest</title></head>
<style>
  body { margin:0; padding:0; }
  #map { position:absolute; top:0; bottom:0; width:100%; }
</style>
  <body>
    <div id='map'></div>
  </body>
</html>Link:

https://mierdekel.hu/mapquest/MapBox api használata

 MapBox térkép api használata:

A szabály itt is azonos a header részben be kell tölteni az js és css könyvtárakat. A web lap betöltési eseményéhez kötve indítani kell a térkép réteg aktiválását. Induló pozíciót és a nagyítás mértékét  meg kell adni.  A képernyő pont pozicióját attributumait és esemény kezelőjét be kell állítani. És már működik is.

Megjegyzés ként itt egy 'mapbox.accessToken' kulcsot is meg kell adni. Ezt fejlesztői adminisztráció után lehet kérni.


Minta :


<!DOCTYPE html>
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>MAPBOX</title>
<meta name='viewport' content='initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no' />
<script src='https://api.mapbox.com/mapbox.js/v3.3.1/mapbox.js'></script>
<link href='https://api.mapbox.com/mapbox.js/v3.3.1/mapbox.css' rel='stylesheet' />
<style>
  body { margin:0; padding:0; }
  #map { position:absolute; top:0; bottom:0; width:100%; }
</style>
</head>
<body>
<div id='map'></div>
<script>
L.mapbox.accessToken = 'pk.eyJ1Ijoia2xham9zdyIsImEiOiJlUk03ZG5vIn0.KNHvwFk6Takda1wWhc6kdA';
var map = L.mapbox.map('map')
  .setView([47.245, 19.4380], 10)
  .addLayer(L.mapbox.styleLayer('mapbox://styles/mapbox/streets-v11'))
  .addControl(L.mapbox.geocoderControl('mapbox.places', {
        keepOpen: true
    }));

var featureLayer = L.mapbox.featureLayer({
        type: 'FeatureCollection',
        features: [{
            type: 'Feature',
            properties: {
                'from': 'Duke Point',
                'to': 'Tsawwassen',
                'marker-color': '#548cba',
                'marker-size': 'large',
                'marker-symbol': 'ferry'
            },
            geometry: {
                type: 'Point',
                coordinates: [19.29, 47.16]
            }
        }]
    })
    .addTo(map);
featureLayer.eachLayer(function(layer) {
    var content = '<h2>A ferry ride!<\/h2>' +
        '<p>From: ' + layer.feature.properties.from + '<br \/>' +
        'to: ' + layer.feature.properties.to + '<\/p>';
    layer.bindPopup(content);
});

</script>
</body>
</html>
</script>
</body>
</html>Link :

https://mierdekel.hu/mapbox/

https://mierdekel.hu/mapbox/index_draw.html

https://mierdekel.hu/mapbox/index_csv.html

2020. november 4., szerda

Bing api használata

 Bing térkép elérése : https://www.bing.com/Bing térkép api használata:

A szabály itt is azonos a header részben be kell tölteni az js és css könyvtárakat. A web lap betöltési eseményéhez kötve indítani kell a térkép réteg aktiválását. Induló pozíciót és a nagyítás mértékét  meg kell adni.  A képernyő pont pozicióját attributumait és esemény kezelőjét be kell állítani. És már működik is.

Megjegyzés ként itt egy 'credentials' kulcsot is meg kell adni. Ezt fejlesztői adminisztráció után lehet kérni.
Minta:

<html>
   <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <title>MIE Bing térkép minta 2 </title>
  <!-- Call to Bing Maps API -->
      <script type="text/javascript" 
  src="http://ecn.dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=7.0"></script>
  
      <script type="text/javascript">
  
    var map = null;    
    var pinInfobox;  
    function Init()
         {
            map = new Microsoft.Maps.Map(document.getElementById("myMap"), {
credentials: "xxxx"  //kl DEV/okt
});        
            var loc = new Microsoft.Maps.Location(47.4274747,19.2058965);
            var pin = new Microsoft.Maps.Pushpin(loc); 

pinInfobox = new Microsoft.Maps.Infobox(pin.getLocation(), 
                {title: 'MIE', 
                 description: 'Itt vagyok', 
                 visible: false, 
                 offset: new Microsoft.Maps.Point(0,15)});
///
            Microsoft.Maps.Events.addHandler(pin, 'click', displayInfobox);
///
            Microsoft.Maps.Events.addHandler(map, 'viewchange', hideInfobox);
///
            map.entities.push(pin);
map.entities.push(pinInfobox);
///
            map.setView({center: loc, zoom: 13});   
         }
///  
function displayInfobox(e)
         {
            pinInfobox.setOptions({ visible:true });
         }                    
///
         function hideInfobox(e)
         {
            pinInfobox.setOptions({ visible: false });
         }
      </script>
<style>
    html, body, #myMap { height: 100%; margin: 0; }
    body {
        font-family: Arial, sans-serif;
    }     
</style>
   </head>
   <body onload="Init();" >
      <div id='myMap' s></div>       
   </body>
</html>
Linkek: 

https://mierdekel.hu/bing/

https://mierdekel.hu/bing/index_bm2.html